KNBF har delt ut 7,5 millioner i momskompensasjon til båtforeninger

08 januar 2018
KNBF har delt ut 7,5 millioner i momskompensasjon til båtforeninger

KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at vi for 2017 mottar momskompensasjon på 7.925.642. Samtlige søknader fikk avkortning i søknadsbeløpet på 27,2 % mot 23,7 % i fjor. Momskompensasjon utbetalt til 244 medlemsforeninger utgjør mer enn det dobbelte av hva samtlige foreninger betaler i kontingent til KNBF.

Om ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Det foreligger til utdeling i 2017 hele 1,32 milliarder. Omlag 10 % har søkt refusjon etter dokumentert modell – resten har brukt forenklet modell. KNBF benytter forenklet modell.

mva 2 utvikling

Avkortning på 27,2 %
Den endelige avkortningen ble betydelig høyere enn i 2016 og endte på 27,2 %. Årsaken til dette var større søknadssum i år kombinert med bare en liten økning i tildelt beløp over statsbudsjettet. Det betyr at hver medlemsforening får kompensert 72,8 % av det de søkte om (mot 76,3 % i fjor).

 

Intet administrasjonstilskudd
Sentralleddet har anledning til å ta inntil 1 % administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging av søknadsprosessen og videreformidling til lokalledd. KNBF overfører imidlertid kompensasjonsbeløp uavkortet til medlemsforeningene.

tabell artik

Utbetaling
KNBF overfører momskompensasjon til alle medlemsforeninger fortløpende fra 18. desember. Vi håper å ha utbetalt alt før nyttår.

Har du spørsmål?
Spørsmål om momskompensasjon kan rettes til Endre Solvang på

Artikkel av

Master & Commander
08 januar 2018

Del artikkelen