Nye kart for Oslofjorden

08 november 2019
Nye kart for Oslofjorden

Sjøkart 1, 2, 3 og 4 for Oslofjorden er ute i nye utgaver, melder Kartverket. Kartene inneholder blant annet ny dybdeinformasjon.

Tidligere utgaver er dermes ugyldige, skriver Kartverket på sine nettsider.

De ny kartene heter:
Nummer 1 Oslofjorden. Færder - Hvaler - Halden
Nummer 2 Torbjørnskjær - Fulehuk - Rakkebåane
Nummer 3 Oslofjorden. Fulehuk - Filtvet – Rødtangen
Nummer 4 Oslo - Rødtangen - Drammen
Kartene trykkes ikke opp, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedseriekart.
I sjøkart nummer 4 inngår dessuten en spesial av Svelvikstrømmen i målestokk 1:10 000.

Endringer og dekningsområde
Sjøkartene dekker til sammen hele Oslofjorden, fra Strømstad i Sverige til Stavern, og helt inn til Drammen og Oslo.
Noen områder er nylig sjømålt slik at ny dybdeinformasjoner tilført kartene. Dette gjelder følgende områder:
- Drøbaksundet. Farvannet fra Slemmestad til Fjellstrand i nord til Elle lykt (sør for Drøbak) i sør.
- Moss. Farvannet fra Kjørvangen og Bilekrakken og inn Mossesundet til Moss sentrum. Kaier i Moss.
- Larkollen. Farvannet fra Brentetangen og Larkollen og indre lei sørover til Rauerfjorden og Garnholmen lykt.
Kartet er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets sider.

Andre rettelser er lykteendringer, sjømerker, fartsavgrensinger, rørledninger, grunnerapporteringer og utfyllinger.

Slik er kartene merket:
Utgjeve av Kartverket 1992 (kart nr 1), 2002 (2), 1988 (3) og 1989 (4).
Ny utgåve 11/2019. POD: 5. november 2019. Retta t.o.m. Efs nr 20/19.

Artikkel av

Cecilie Klem
08 november 2019

Del artikkelen