Strand Båtforening 90 år

30 desember 2019
Strand Båtforening 90 år

KNBF har mottatt et flott jubileumstidsskrift fra Strand Båtforening som på en kronologisk måte viser frem foreningens interessante historie.

Strand Båtforening i Bærum så dagens lys da 23 medlemmer den 24. mai 1929 ønsket å danne båthavn. Senere denne høsten ble det den 5. oktober avholdt generalforsamling med munter fest etterpå.

I mellomkrigstiden var regattaer en samlende aktivitet. Etter krigen stod rasjonering av drivstoff og gjenoppbygging av landet sentralt. Regattaene var fortsatt sentrale og i 1962 påtar endelig Strand Båtforening seg, sammen med Gnisten Motorbåtklubb, å arrangere landsregatta.

I disse årene er foreningen medlem av KNMF og i 1960 stiller Stand Båtforening endog med Sam S. Riise som formann i forbundet. Hjalmar Beckholdt fra Strand stiller som varamann. I 1977 melder foreningen seg ut av KNMF, da det er få fordeler å hente. Men i 2008 tegner Stand igjen Foreningsmedlemskap og i 2018 konverterer de til ek Kollektivt Medlemskap. I 2011 blir daværende nestformann Rune Larsen innvalgt som styremedlem i KNBF Region Øst. Han innehar dette vervet ennå og har de siste årene vært nestleder.

Styret i Strand Båtforening i jubileumsåret har bestått av Rune Larsen (leder), Jan Tore Grimsrud (nestleder), Gerd H. Johansen (styremedlem), Svein Erik Tegner (sekretær), Helge Haaverstad (havnesjef), Vibeke C. Hammer (styremedlem) og Andrè Bjørndahl (kasserer).

KNBF gratulerer Strand Båtforening med de første 90 årene!

Strand tidsskrift

Artikkel av

Cecilie Klem
30 desember 2019

Del artikkelen