Bøyer og gjestehavner

Bøyer og gjestehavner

KNBFs gjestehavnsordning gir gratis overnatting.

KNBFs medlemmer kan overnatte gratis i ett døgn i utvalgte havner. KNBF region Øst har ansvaret for denne ordningen hvor båter med KNBF vimpel kan ligge gratis ett døgn i en KNBF-havn. (Listen over havner vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som havnene tilslutter seg ordningen.)

Bøyer og gjestehavner

Gjestehavner, kystledhytter og bøyer, et samarbeid mellom KNBF og OF

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Oslofjordens Friluftsråd (OF) har nå en samarbeidsavtale om utlegging og drift av nye svaibøyer i Oslofjorden. KNBF og OF vil nå ikke bare satse på billige overnattingsplasser, men også gå i bresjen for bedre sikkerhet og miljø i overnattingshavnene.

OFs blå svaibøyer i naturhavner er populære. I dag finnes det 60 svaibøyer i Oslofjorden. KNBF og OF har innledet et samarbeid om å finansiere utlegg og drift av nye svaibøyer. KNBF og OF ønsker å utvide antallet til 100 bøyer innenfor trianglet Kragerø, Oslo og Halden. Båtfolket vil med andre ord få tilgang til dobbelt så mange bøyer som i dag.

Prosjektet omfatter også en gjestehavnsordning. Dette er starten på et langsiktig samarbeid for å tilrettelegge bedre for fritidsbåter i området fra Kragerø til Svinesund.

Etter hvert vil KNBF-medlemmer få tilgang til Friluftsrådets andre tilbud som hytter, brygger og kyststier. Alle tilbud skal gjøres lettere tilgjengelig gjennom f.eks. turkart. KNBF´s medlemmer vil få tilbud om OF´s bøyevimpel til kr. 330,- som inkluderer medlemskap i Oslofjordens Friluftsråd (normalprisen er kr. 450,-).

Frihavnsordningen betinger at egen forening også er med i ordningen. Dette forvaltes av OF i vår region.

KNBFs gjestehavner

Utenlandske gjestehavner

Andre gjestehavner