Oversikt over medlemsforeninger i Region Øst

I Region Øst er det 81 medlemsforeninger og 16572 medlemmer.

Navn
Ant. medl.
Kommune
267
Nøtterøy
Båtforeningen Pulservik Vest
12
Skedsmo
Bekkelaget Båtforening
207
Oslo
126
Sande (v.)
Bomansvik Båtforening
19
Nesodden
78
Nøtterøy
Fellesbrygga Hagakilen
16
Sande (v.)
97
Fredrikstad
191
Gjøvik
Gnisten Motorbåtklubb
21
Oslo
176
Fredrikstad
Hagakilen Båtforening
21
Nøtterøy
1020
Holmestrand
Hov Båtforening
44
Søndre land
Humlekjær Båtforening
25
Nesodden
Ingeborgskjær Bryggelag
30
Oslo
31
Tønsberg
Kjellvika Båtforening
35
Oppegård
440
Nøtterøy
Mågerø Båtforening
11
Asker
Magnusbryggen Båtforening
15
Hvaler
Mostranda Båtforening
46
Tjøme
Nordre Tasken Vel Marina
26
Rygge
105
Røyken
354
Nøtterøy
350
Oppegård
465
Råde
90
Fredrikstad
Sande og Havna Båtforening
111
Sande (v.)
Sandefjord Motorbåtforening
93
Sandefjord
Sika Båtforening
16
Sarpsborg
241
Porsgrunn
193
Fredrikstad
Sollerud Båtforening
155
Oslo
Store Ostsund Båtforening
28
Asker
367
Bærum
Søndre Tasken Vel Båtforening
50
Rygge
576
Nøtterøy
50
Nøtterøy
Tømmerholt Båtforening
36
Nøtterøy
624
Tønsberg
161
Sandefjord
Underlien Båtforening
21
Fredrikstad
52
Eidsvoll
75
Sandefjord
Øvre Øgarden Bryggeforening
11
Sande (v.)