Personvern og samtykke

Behandlingsgrunnlag og samtykke
Når vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre en avtale, eller et oppdrag fra deg, vil vi ikke be om et særskilt samtykke.
KNBF behandler opplysninger om deg innenfor rammen av reglene i personopplysningsloven og andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Personopplysningene dine får vi direkte fra deg når du melder deg inn, eller bestiller medlemsartikler eller tjenester.

Vi håndterer følgende personopplysninger:

  • Opplysninger om din identitet: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse og fødselsdato.
  • Opplysninger knyttet til besiktigelse av båt: Disse oppstår på grunnlag av besiktigelsen og innlegging av opplysningene i besiktigelsesdatabasen.
  • Andre opplysninger, som f. eks opplysninger om kursdeltakelse, forsikring i Norske Sjø og kjøp av medlemsartikler.

Behandling av dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger ut fra KNBFs administrative behov. I praksis dreier dette seg om:

  • Verifisering av medlemmer
  • Administrasjon av personlige- og kollektive medlemmer og deres tilknytning til medlemsforeninger, herunder fakturering av medlemsavgift og kjøp av medlemsartikler.
  • Gi deg løpende informasjon om aktiviteter og fordeler knyttet til ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg mot å motta slik informasjon.
  • Behandle henvendelser fra deg

Vi gir ikke fra oss opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt, nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å fremholde et krav mot deg.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og tillitsvalgte som har et tjenestelig behov. Alle våre ansatte har taushetsplikt om alt vedrørende ditt medlemskap unntatt i forhold til tillitsvalgte i din egen båtforening dersom du er kollektivt medlem.
Det stilles samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som hos oss selv. KNBF benytter, i likhet med andre organisasjoner, ulike leverandører for å levere tjenestene vi tilbyr. Slike tredjepartsleverandører kan få ansvar for å behandle personopplysninger i den grad det er relevant for oppdraget.
Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg.

Svar på personvernspørsmål
Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. De aller fleste av disse opplysningene vil du i fremtiden finne gjennom Min Side. For å få tilgang til andre opplysninger som vi har registret på deg, eller om du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss.