Hvor kan du levere din utrangerte fritidsbåt?

Hvor kan du levere din utrangerte fritidsbåt?

Nå er det kommet en ny, enkel og bedre digital oversikt hvor du kan levere din gamle båt i hele Norge.

Lettere å finne mottak for kasserte båter
For at båteiere skal få god informasjon om hvordan de leverer inn kasserte fritidsbåter, har Miljødirektoratet inngått en avtale med LOOP om å bruke sortere.no for å vise hvor mottakene befinner seg. Du finner den nye løsningen på sortere.no/fritidsbater.

– Vi har laget en digital kartløsning som viser hvor du kan levere utrangerte fritidsbåter. Båthavner, båtforeninger, miljøorganisasjoner og andre kan bruke denne på egne nettsider. Dette vil bidra til at enda flere båter leveres inn og færre båter havner på avveie, sier Sylvelin Aadland, ansvarlig for sortere.no.
Antall innleveringspunkter på sortere.no/fritidsbater vil øke i tiden fremover. Det er både gledelig og nødvendig, skal vi få til en robust og god ordning for båtfolket.

Informasjon der båteierne er – en døråpner for innlevering
Etter at tilskuddsordningen med kr. 1.000 i tilskudd for å levere inn din utrangerte fritidsbåt ble etablert, har sortere.no mottatt mange spørsmål om hvor ødelagte fritidsbåter kan leveres inn. Tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter bidrar til at kasserte fritidsbåter blir forsvarlig håndtert, stimulerer til økt materialgjenvinning og forebygger at kasserte fritidsbåter ikke kommer på avveie. Tidligere måtte båteiere betale for både transport og innlevering av fritidsbåter. Tilskuddsordningen til mottak gjør at båteiere slipper å betale for selve innleveringen, og båteiere som leverer inn ødelagte fritidsbåter får utbetalt 1.000 kr i vrakpant. Båtforeninger ser fordeler med at dette nå samles i en kartløsning som kan brukes av mange.
– En oversikt over mottak for fritidsbåter vil være en døråpner for mange båteiere og det er positivt at også andre aktører kan ha denne informasjon på egne hjemmesider, sier Endre Solvang, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.
Både Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og NORBOAT understreker at det også er behov for enda flere mottak for store fritidsbåter, samt flere ordninger og incentiver for å motivere til innlevering av større fritidsbåter.

For mer informasjon, ta kontakt med ansvarlig for sortere.no, Sylvelin Aadland, 975 18 379 eller .