Hvorfor bør du ha VHF-radio i båt?

Hvorfor bør du ha VHF-radio i båt?

Hvis en ulykke skulle oppstå og du trenger hjelp, har du mobilnummeret til de andre båtene i nærheten?


VHF-radio er kanskje det viktigste hjelpemiddel man har om det skulle oppstå en nødsituasjon på sjøen. Ikke bare om du selv skulle få problemer, men også for at du skal kunne hjelpe andre i nød.

Når du kjøper en VHF-radio får du tildelt et MMSI nummer (Maritime Mobile Service Identifer). Dette er et unikt ni-sifret nummer som programmeres i VHF-radioen. Hvis du har en nødpeilesender ombord i din båt, så brukes det samme MMSI-nummeret.  Når du har lagt inn MMSI-nummer kan du sende nødmelding fra VHF-radioen, og meldingen vil inneholde informasjon om din posisjon.  Sender du ut en nødmelding via VHF-radioen, så settes det umiddelbart igang et stort redningsapparat.


Alle nyere VHFer er utstyrt med det som kalles DSC (digital selective calling). Det innebærer at man kun trykker inn nødknappen (Distress), og så sendes det ut en forhåndsprogrammert nødmelding til Telenor Kystradio og til alle farkoster i området. Når VHF-radioen har GPS eller er tilkoblet en GPS, så sendes det også ut informasjon om din posisjon.
båt i nod
Båt i nød. Bilde gjenngitt med tillatelse fra Redningsselskapet.

Det er viktig at VHFen monteres fagmessig. Spesielt utsatt er koblinger for antennekabel som bør sjekkes årlig, og dette er noe en KNBF-besiktigelsesmann kan hjelpe deg med. Du finner oversikt over alle godkjente VHF-besiktigelsesmenn her (nederst i menyen på venstre side). Er du usikker på hvordan VHF-utstyret skal monteres, så bør du la fagfolk foreta installasjon. Dess høyere antennen monteres, dess lengre rekkevidde får man!

KNBF anbefaler at man har oppslag om VHF-nødprosedyren i nærheten av VHF-radioen. Selvklebende oppslag får man tilsend fra Telenor KystRadio.

 VHF nod

Veien til VHF.  Forfatter: 
I en nødsituasjon kan hjelpen være rett rundt holmen – bare ett trykk unna. Så lenge du har VHF, vel å merke. Og veien til VHF er langt enklere og rimeligere enn det man skulle tro.

Avanserte applikasjoner og mobiltelefoner med god dekning også langs store deler av kysten gjør kanskje at du stiller dine tvil til hvorfor en skal ta bryet med å lese seg opp, avlegge eksamen og bruke noen tusenlapper på en VHF. Men det lille apparatet har svært viktige funksjoner som kan være forskjellen på liv eller død på sjøen – og i det minste gjøre at du får hjelp mye raskere.

 

Enklere eksamen

For bare få år siden ble det mulig å avlegge SRC/VHF-sertifikatet (short range certificate) over internett hjemmefra, og dermed kan du ta sertifikatet akkurat når og hvor det passer deg. Det er Telenor Maritime Radio som styrer dette, og eksamen består av 35 avkrysningsspørsmål og fem oppgaver som skal besvares via en enkel VHF-simulator, og besvarelsen må fullføres innen seksti minutter.

Vi valgte å ta VHF-eksamen tidlig på sommeren, og leste boken «VHF» av Skipperens Håndbøker, som ikke er en pensumbok, men mer en veiledning til hvordan en skal bruke VHF, samt tok VHF-kurset til Båtførerprøven.com. Selvfølgelig er det ikke nødvendig med både nettkurs og bok, men vi synes kombinasjonen var veldig god, der nettkurset gikk mer på pensum, mens boken belyste situasjoner og var fin å lese på buss og tog.

Dessuten er nettkurset en svært pedagogisk optimal måte å tilnærme seg pensum på. Her er det laget videosnutter, animasjoner og oppgaver fra «virkeligheten» og ikke minst fra pensum. Flere av oppgavene gikk igjen på eksamen, og det er også praktisk at kurset linker direkte til Telenor Kystradio VHF-simulator – som også brukes på eksamen. Kurset er lagt opp med ti forskjellige moduler etter tema, og etter hver modul kan du besvare spørsmål som gir en poengsum – og dermed ser du hva som bør øves mer på underveis. Her skal det godt gjøres og ikke stå på eksamen! I følge Eirik Skare hos Båtførerprøven.com vil det typisk ta et sted mellom fem og ti timer å gjennomføre et kurs, men det er selvsagt mulig å gå tilbake og repetere og så videre.

1-2-3

Etter et par uker med en times tid et par kvelder tok vi eksamen på nettsidene til Telenor Kystradio, og besto på første forsøk. Selvfølgelig er det ikke ulovlig å ha et oppslagsverk ved siden av for å få litt innspill om en står fast, og spørsmålene er ikke vanskelige eller veldig avanserte. Dette handler om sikkerhet, og eksamen og VHF gir ingen sikkerhet i seg selv – det må kunne brukes. Og da er dette et nyttig redskap å ha om bord, uavhengig av båtstørrelse. Du må ha lisens for VHF gjennom Telenor Kystradio, og VHFen må registreres – og dette gjøres gjennom deres nettsider.

– Vi anbefaler alle som er på sjøen å ha VHF. Dette bør anskaffes samtidig som båten kjøpes, da det ofte er i den perioden man er nysgjerrig på nye ting at ulykker kan inntreffe, forteller nestleder ved Tjøme Radio, Ole Paulsen. Han opererer en av de fem kystradiostasjonene langs kysten med ansvar for området fra svenskegrensa rundt Lindesnes til Farsund. De har lyttevakt 24 timer i døgnet og tar hånd om nød- og sikkerhetskommunikasjon, også for fritidsbåter.

– Den viktigste egenskapen til VHF er at dette er et åpent samband. Alle hører hva som blir sagt, og i en nødsituasjon så kan hjelpen være rundt holmen. Den nest viktigste egenskapen er at du vil komme direkte til kystradiostasjonen eller til redningsskøyta som kommer og hjelper deg, og ikke måtte gå omveier via politisentraler eller liknende, forklarer Paulsen til Båtens Verden. VHFer med Digital Selcall (DSC), som både Paulsen og Skare anbefaler alle å ha, gjør at du ved å trykke inn den røde nødknappen kan sende nødmelding med ett trykk. Og har den innebygget GPS sender den også over koordinatene.

– VHF er det beste sikkerhetsutstyret du kan ha i båten. Det har en lav kostnad, og moderne VHFer med nødknapp og VHF vil kunne varsle om hvem som er i nød og hvor du er i løpet av fem sekunder. I løpet av noen få sekunder har man økt muligheten for at situasjonen vil ende godt. Ved å benytte mobiltelefon ringer man i en nødsituasjon ofte til sin kone eller mann, og hvordan kan de hjelpe, spør Skare. Ved å bruke VHF varsler man alle fartøyer i nærheten, samt kystradiostasjonen, som igjen varsler hovedredningssentralen, fortsetter han.

Best dekning

Paulsen hos Tjøme og Telenor Kystradio minner også om at man med VHF kan ringe gratis til alle norske telefoner, få hjelp ved ulike assistansebehov, som tau i propellen, bistand ved sykdom eller personskade, motorstopp og så videre, direkte kontakt med lege ved alvorlige, akutte personskader eller sykdom, værmelding og navigasjonsvarsler hver tredje time eller på forespørsel. Du kan også holde kontakt med andre på sjøen, bruke tjenesten «Meld fra hvor du drar», spørre om bunkringsmuligheter, hvor det er butikker, få blåskjellvarsel og annet takket være de ulike kystradioene, og ikke minst minner Paulsen om at det er VHF-radio som har best dekning til sjøs, og er designet for å fungere i et maritimt miljø.

Både han og Skare har særlig en oppfordring til deg som skal gå til anskaffelse av VHF for første gang – sørg for at den har DSC-funksjon. – Om den skal være bærbar eller stasjoner er nok opp til båten. En bærbar er lett å ta med seg, tar liten plass og de nye har både DSC og GPS innebygget. Den er jo også ypperlig å ha med i lettbåten, men har da noe kortere rekkevidde på grunn av lav og liten antenne. En stasjonær har sånn sett mye bedre rekkevidde på grunn av ekstern antenne, og denne skal jo også være montert til batteriene på båten og har mer batterikapasitet å ta av, forteller Paulsen.

– Har du mulighet for en stasjonær så ville jeg prioritert dette. Den har ofte bedre rekkevidde, men ellers for større båter sier jeg som Ole Brumm, ja takk, begge deler, avrunder Skare. Prismessig ligger en håndholdt VHF fra cirka 795 kroner til 6 795 kroner, og skal du ha DSC-funksjon må du regne med å legge cirka to tusen kroner på bordet. Fastmontert VHF koster fra cirka 1 500 kroner til 9 500 kroner.

Priser:

SRC/VHF-eksamen: Se priser hos Telenor Kystradio

Boken «VHF», Skipperens Håndbøker: kr. 199,- hos Haugenbok/Exlibriz Media

Nettkurs: Sjekk prisene hos www.batforerproven.com