Registrering av fritidsfartøy

Hvordan registrere fritidsfartøy under 15 meter i NOR-registeret?

 

Nå kan du registrere fritidsbåter ned til 7 meter i realregisteret NOR. Det administreres av Sjøfartsdirektoratet. KNBF bringer her en kortfattet informasjon til medlemmer og andre som vil sikre verdier eller kanskje ta opp lån på båten. Innholdet nedenfor er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet og gjengis etter tillatelse nedenfor.

 

Hvorfor registrere båten i NOR-registeret?

Fartøy under 15 meter må ikke registreres. Likevel vil registrering i NOR-registeret gi eier mange fordeler og muligheter.

Bedre sikkerhet ved kjøp og salg

NOR er rettvernsregister på lik linje med tinglysing av fast eiendom, og registrering sikrer godkjent eierskap. Rettsvernet man får bidrar til å sikre at det kun er registrert eier som kan selge fartøyet.

Enklere finansiering

Registrering i NOR gir muligheten til å ta frivillig pant i fartøyet. Frivillig pant kan bare oppnå rettsvern ved registrering i Skipsregisteret.

Nasjonalitetsbevis

Enklere innsjekk på havne-toll og immigrasjonskontorer. Beviset bekrefter at fartøyet er norsk og hvem som er eier.

Hva må jeg gjøre for å registrere fartøyet?

Under finner du en forenklet oppskrift. Detaljert fremgangsmåte finner du under www.sdir.no/registrer-fritidsbat.

Huskeliste

  1. Skjemaet "Melding om registrering", KR-0012 må fylles ut , signeres og sendes inn.
  2. Om fartøyet allerede har kjenningssignal skal bilde av dette sendes inn. Om det ikke har kjenningssignal, vil det få tildelt ett.
  3. Fartøyets lengde, bredde, dybde/dypgående må dokumenteres.
  4. Er det krav om at fartøyet og motoren skal være CE-merket, skal kopi av samsvarserklæringen sendes inn.
  5. Eierrekkefølgen skal dokumenteres tilbake til produksjon. Dersom fartøyet er registrert i utlandet er det nok at rekkefølgen dokumenteres tilbake til den siste eieren i det utenlandske realregisteret*.
  6. Eiers nasjonalitet må bekreftes gjennom et eget skjema, "Erklæring om nasjonalitet". Dette gjelder ikke privatpersoner, men f. eks. aksjeselskap, partsrederi, foreninger osv.
  7. Hvis fartøyet er et nybygg, og det ikke kommer frem av bilbrevet at det er levert, må det sendes inn en kopi av leveringsprotokollen. Denne må være signert av både bygger og eier.
  8. Dersom fartøyet er innført fra utlandet skal det sendes inn slettelsesattest fra forrige realregister* eller eventuelt bekreftelse på at det ikke har vært registrert. Dette er for å sikre at fartøyet ikke er registrert i to land.

* Realregister: Offentlig register hvor rettigheter over formuesgodet må innføres (anmerkes) for å få rettsvern.

Finn mer informasjon på Sjøfartsdirektoratets nettsider

www.sdir.no/registrer-fritidsbat

Kontakt Sjøfartsdirektoratet for å få hjelp

Vi er klare til å guide deg gjennom registreringsprosessen. Ta en telefon eller send oss en epost, så

skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Telefon: + 47 55 54 12 50 Epost: .

Kjøpt båt mellom 7-15 meter?

Sjekk alltid Sjøfartsdirektoratets skipssøk på www.sdir.no for å finne ut om fartøyet er

registrert i NOR. Du unngår da at fartøyet står oppført med feil eier og gjerne også med heftelser. Både selger og kjøper har ansvar for å melde fra om eierskifter innen 30 dager etter overtagelse.

KNBF vil bemerke følgende i forhold til Sjøloven:

§ 35. Erverv av registerhjemmel (rett til å få fartøyet registrert på seg) ved søksmål mot mulige rettighetshavere under ett. Dersom eieren av et norsk skip mangler registerhjemmel og det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig for eieren å skaffe seg hjemmelen på annen måte, kan eieren få hjemmel ved å erverve dom for sin rett til skipet gjennom søksmål mot mulige rettighetshavere under ett og få en domsavsigelse som berefter rettighetene. Fartøyet kan deretter registreres som nevnt ovenfor. Det gjelder i de tilfeller der man ikke kan oppfylle kravene i pkt. 5 over og sak reises for Tingretten. Her anbefaler KNBF at Båtadvokaten kontaktes dersom slik søksmål skal reises.

Du kan kontakte NOR-registeret her:

SJØFARTSDIREKTORATET

Avdeling Skipsregistrene

Postboks 73 Nygårdstangen

5838 Bergen

E-post: 

sjofart 1

 

sjofart 2

Foto: Tommy Håvardstun