Ditt lokale KNBF

KNBF er en landsdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer. KNBF har i alt 7 regioner.Velg din region her:

Regioner

10.12.2020, 04:28