Ditt lokale KNBF

KNBF er en landsdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer. KNBF har i alt 7 regioner.Velg din region her:

Regioner

10.12.2020, 04:28

Region Nordland

05.10.2020, 13:30

Region Nordvest

05.10.2020, 13:29

Region Øst

05.10.2020, 13:24

Region Sør

05.10.2020, 13:28

Region Troms og Finnmark

05.10.2020, 13:27

Region Trøndelag

05.10.2020, 13:26

Region Vest

05.10.2020, 13:25