Årsmøte i Region Sør

13 februar 2019

Kl. 19.00 i Dusavik Båtforenings klubbhus i Stavanger.