Årsmøte i KNBF Region Sør

03 februar 2020

Vel møtt til Årsmøte i KNBF Region Sør i Dusavik båtforening 26. februar klokka 19.00.

Styret i KNBF Region Sør varsler med dette medlemsforeninger og personlige medlemmer i regionen om årsmøte i henhold til vedtektene § 10.

Sted: Dusavig Båtforenings lokale, Dusavig, Stavanger
Tid: Onsdag 26.02.2020 klokka 19.00
Båtforeninger kan møte på årsmøtet med følgende representanter/stemmerett:

Båtforeninger med inntil 100 aktive medlemmer 1 representant

Båtforeninger med 101 til og med 300 aktive medlemmer 2 representanter

Båtforeninger med mer enn 300 aktive medlemmer 3 representanter

For å kunne avgi stemme må fullmakt medbringes fra egen eller annen forening
i regionen. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende tre uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter blir sendt medlemsforninger senest 2 uker før årsmøtet i forhold til vedtekter.

Bindene påmelding senest 2 uker før årsmøtet grunnet bestilling av mat til mail 

Vel møtt!
På vegne av styret i
KNBF Region Sør
Inge Fister
Regionleder

Artikkel av

Cecilie Klem
03 februar 2020

Del artikkelen