KNBF besøker Tau Båtforening

24 mai 2019
KNBF besøker Tau Båtforening

KNBF Region Sør var invitert til Tau Båtforening i anledning deres styremøte 15. mai.

tau 1

Det flotte havneanlegget til Tau Båtforening.

 Tau Båtforening ligger i innseilingen til Tau i Ryfylke og danner en ramme for et meget flott og moderne havneanlegg. Båtforeningen drives som en ideell organisasjon med dugnad som grunnlag og teller ca. 390 aktive medlemmer med båtplass. KNBF ble mottatt i klubbhuset av et samlet styre og ønsket velkommen av leder Morten A. Torgersen. Fra KNBF Region Sør deltok Paul Tangen, Tor Stolt og Egil Kr. Olsen fra KNBF sentralt etter invitasjon. Formålet med møtet var å presentere hvorfor være medlem i KNBF.

tau 2

Klubbhuset til venstre.

 Hvilke hovedsaker KNBF har for vårt politiske arbeid ble fort tema under møtet. Og ikke minst hvordan vil sammen med medlemmene kan påvirke at båtlivet gjøres tilgjengelig for alle og ikke styres av at en har tilgang til tykk lommebok! Hvordan vi ønsker å lytte til hva medlemmene mener, før en setter agenda. Det kom frem at Tau Båtforening var midt i en skattesak. Det var forespeilt eiendomsskatt for havneanlegget. KNBF lovet å bistå dem i saken dersom de valgte medlemskap og viste til at vi hadde snudd alle slike saker i Norge til medlemsforeningens fordel. Videre gjennomgikk vi organiseringen av KNBF for å synliggjøre at det er medlemmene som setter agenda for hva KNBF skal mene.
Medlemsfordeler og trygghet i å ha en dekkende forsikring på havn og båt var også av stor interesse. Spesielt ble det satt lys på at frivillig arbeid ikke måtte skape risiko for et sittende styre. Viktigheten av å ha en dekkende styreansvarsforsikring innbakt i havneforsikringen var derfor interessant.

Konklusjon fra møtet var at det var lærerikt og at styre ønsket en videre intern prosess for å vurdere medlemskap. Videre ønsker de å få en oversikt over hva et medlemskap vil koste. Det ble fra KNBF lovet at vår generalsekretær skulle følge opp saken og oversende en slik oversikt.

tau 3

Paul Tangen, nestleder Region Sør, beskuer havna til Tau Båtforening under besøket.

KNBF takket for at vi fikk komme og håper styret konklusjon blir at de ønsker å delta som medlem i KNBF-familien som snart teller 50.000 medlemmer. Velkommen skal dere i alle fall være!

Artikkel av

Andersen
24 mai 2019

Del artikkelen