Årsmøte i KNBF Region Troms og Finnmark

03 februar 2020

Årsmøtet i KNBF region Troms og Finnmark avholdes lørdag 15. februar i Tromsø.

Styret i KNBF region Troms og Finnmark varsler med dette medlemsforeningene og personlige medlemmer i regionen om årsmøte i henhold til vedtektenes § 10.

Årsmøtet avholdes:
Lørdag 15. februar 2020 på Scandic Hotel (Ishavshotel), Tromsø klokka 11.00
Båtforeninger kan møte på årsmøtet med følgende representanter/stemmerett:
Båtforeninger med inntil 100 aktive medlemmer: 1 representant
Båtforeninger med 101 tom300 aktive medlemmer: 2 representanter
Båtforeninger med over 300 aktive medlemmer: 3 representanter
De som skal avgi stemme må medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen.
Personlige medlemmer:
Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter intern votering. Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved
fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter over 21 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 3 stemmer på årsmøtet
etter intern votering.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst tre (3) uker før 
årsmøtet, det vil si 25. januar 2020.
Styret har besluttet å gi reisestøtte til tilreisende delegater som representerer medlemsforeninger i region Troms og Finnmark. Størrelsen på reisestøtten til hver enkelt stipuleres til inntil kroner 3000 maksimalt. 
60 prosent av dokumentert kostnad. Reisetilskudd og oppholdsutgifter gjelder ikke for personlige medlemmer.

Årsmøtedokumenter vil i henhold til vedtektene bli sendt medlemsforeningene senest 2 uker før årsmøtet. Etter selve årsmøtet vil flere interessante tema rundt fritidsbåtlivet tas opp. 

Ta kontakt om dere har spørsmål i forbindelse med årsmøtet.

Vel møtt til et friskt og aktivt årsmøte med gode debatter og vind i seilene!

På vegne av styret i

KNBF Region Troms og Finnmark
Odd-Are Skoglund
Regionleder

Artikkel av

Cecilie Klem
03 februar 2020

Del artikkelen