Årsmøte KNBF Region Trøndelag

18 februar 2020

Årsmøte i Region Trøndelag holdes tirsdag 18. februar på Heimdal.