Nasjonal maritim sikkerhetsdag i Trondheim

14 juni 2020

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom KNBF region Trøndelag og Trondheim båtforening.

Alle redningsetater som har maritim tilknytning blir invitert, her nevnes:

  • 330-skvadron
  • Trondheim brann og redning
  • Redningsselskapet
  • Luftambulansen
  • Politiet
  • Kystvakta
  • Røde kors

Ut over dette stiller leverandører av rednings- og annet sikkerhetsutstyr.
Nytt av året blir demo av «egenredning» i indre havn, hvordan kan en entre egen båt fra sjøen?