Årsmelding KNBF region Trøndelag

18 januar 2018
Årsmelding KNBF region Trøndelag

Til: Båtforeninger og enkeltmedlemmer tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund Region Trøndelag
Fra: Regionsleder
Sak: Årsmelding 2017

Styret har hatt følgende sammensetning i året 2017:
Leder Knut Tore Børø
Nestleder Terje Brenne
Kasserer Per Ivar Hals
Sekretær Erling Saksvik
Styremedlem Jarle Pedersen
Varamedlemer:
Richard Wannemaker
Per Haukberg

Styrets arbeid:
Styret har i året 2017 gjennomført 4 styremøter inkludert årsmøte og behandlet 37 saker.
Regionen har gjennom arbeidsåret fått 3 nye medlemsforeninger og består i dag av 4165 medlemmer og 39 medlemsforeninger. Det er gjennomført flere vervemøter rettet mot potensielle foreninger.
Årsmøte ble avholdt i Trondheim med bl.a. fagtema om viktigheten av å ha «tette»
el-installasjoner i båthavnene.
2017 kan synes som det store startskuddet for Strandryddedagen, dette landsomfattende tiltaket har nå bredt om seg på en måte som gjør bevist på den store utfordringen vi står overfor. KNBF region Trøndelag deltok gjennom flere av sine medlemsforeninger i denne aksjonen.
Regionen har deltatt på «Kystens dag» i Trondheim.
Regionen har gjennomført 4 vervemøter gjennom året.
Alle bøyer er nå lagt ut i vår region.

Ellers har styret gitt høringsuttalelser i følgende saker:
• Sjøsikkerhet
• Kontingentjustering
• Returordning for fritidsbåter (kassering)
• Medlemskap i nasjonal El-båt forening


På Forbundsstyrenivå nevnes arbeid av vesentlighet:
 Gjennomslag mot drivstoffavgift
 Gjennomslag mot HK-avgift
 Påvirket til ordning for mottak av kasserte fritidsbåter
 Nye medlemsfordeler
 Stor suksess mot myndighetene angående eiendomsskatt
 Havarikommisjon for fritidsbåter

Miljø
KNBF Trøndelag har ingen aktivitet som forurenser det ytre miljøet og har sterkt fokus på miljørettet arbeid.

Økonomi
Beholdningen viser kr. 140.015,00 på konto, og regnskapet gir et overskudd på kr. 12.796,00

Budsjett
Styrets budsjett for 2018 balanserer i null som resultat.


Knut Tore Børø, leder
sign.

Terje Brenne, nestleder
sign.

Per Ivar Hals, kasserer
sign.

Erling Saksvik, sekretær
sign.

Jarle Pedersen
sign.

Artikkel av

Master & Commander
18 januar 2018

Del artikkelen