Årsmøte i KNBF Region Trøndelag

03 februar 2020

Årsmøtet KNBF Region Trøndelag avholdes tirsdag 18. februar klokka 18.00 på Quality Hotel Panorama, Heimdal ("melkekartongen"). 

Sammensetning og representasjon til årsmøte:
Årsmøtet er sammensatt av representanter fra de tilsluttede foreningene, personlige medlemmer, samt regionens valgte styremedlemmer. Hver forening velger representanter i et antall bestemt av foreningens aktive medlemstall etter følgende regler:


- Inntil 100 aktive medlemmer: 1 representant
- 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer: 2 representanter
- Over 300 aktive medlemmer: 3 representanter

For å kunne stemme skal møtende representanter medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen. Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter intern votering. Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten
ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter over 21 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 3 stemmer på årsmøtet etter intern votering. 

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Regionstyret i hende tre (3) uker før årsmøte, det vil si innen 01.02. 2020.

Se dokumenter i lenker nederst. 

Med vennlig hilsen

Knut Tore Børø
Hestvikveien 36
7247 Hestvika
Regionleder KNBF 

Årsmelding_2019.pdf

Region_Trøndelag-valg.pdf

Artikkel av

Cecilie Klem
03 februar 2020

Del artikkelen