Vest hendelser

Møte med KNBFs arbeidsutvalg
15 januar 2019

Møte mellom KNBFs arbeidsutvalg, regionstyret i Vest og medlemsforeninger i Bergens-området 15.1.2019 kl. 18-20.

Regionårsmøte Region Vest
16 februar 2019

Finner sted i Bergen 13.00.