Tid for medlemskontingent!

17 april 2020
Tid for medlemskontingent!

Tid for medlemskontingent!

Vi håper alle våre medlemmer har hatt en god påske, tross den spesielle situasjonen vi befinner oss i for tiden. Nå er våren her, og tiden for fornyelse av medlemskap og kontingent nærmer seg.

Vi vil med dette også varsle om at faktura for 2020 vil sendes ut i nærmeste fremtid.

For våre tilsluttede båtforeninger vil fakturaen baseres på bakgrunn av det antall medlemmer som er registrert pr. 16.4.20.

Samtidig vil vi informere om at medlemsavgiften er den samme som for 2019, det vil si kr 150 pr. medlem for båtforeninger med kollektivt medlemskap og kr 62 pr. medlem for båtforeninger med foreningsmedlemskap pr. år. For personlige medlemskap er avgiften kr 375,- pr. år.

Sammen med fakturaen vil det også medfølge et informasjonsskriv om forsikring i Norske Sjø/Tryg Forsikring.

Her kan lese mer om våre medlemsfordeler: https://knbf.no/finn-ut-mer-om-dine-medlemsfordeler-klubb

Når det gjelder medlemmer i båtforeninger med kollektivt medlemskap har disse de samme fordelene som medlemmer med personlig medlemskap.

Her kan du se detaljert informasjon om dette: https://knbf.no/finn-ut-mer-om-dine-medlemsfordeler-personlig

Med
vennlig hilsen

Heidi Nesttun Sunde

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Frydenbergveien 46 b
0575 OSLO
Tlf.: 22 35 68 00

E-post: 
Web:     www.knbf.no

Artikkel av

Jan Siiger Larsen
17 april 2020

Del artikkelen